Si vis pacem, para bellum

Autor Vootele Voit

Õiguskantsleri vastus 22.01.2024 pöördumisele

Eesti Relvaomanike Liit pöördus 22.01.2024 õiguskantsleri poole et saada õiguslikku hinnangut Politsei ja Piirivalveameti lubadegrupi praegusele menetluspraktikale relvalubade ja tulirelvade soetamislubade väljastamisel. Õiguskantsler saatis 22.02.2024 meile oma vastuskirja. Vastuse täistekst on alla laetav failina.

Kas laskemoon on ohtlik?

Jah, igasugune lõhkematerjali sisaldav toode on ohtlik. Aga kui ohtlik? Laskemoona hoidmisele kehtivad ranged piirangud nii hoiutingimuste kui koguste kohapealt. Relvaseadus § 46 reguleerib füüsilistele isikutele hoidmiseks lubatud laskemoonakoguseid (kuni 5000 padrunit isiku omandis või valduses olevate sporditulirelvade kohta) ja… Continue Reading →

Viies kolonn – müüt või reaalne oht?

Mõiste “viies kolonn” tuli käibele 1936. aastal Hispaania kodusõjast, kus Madridi poole liikus neli Franko vägede kolonni, aga neile lisaks tegutses linnas nö. viies kolon, mis aitas sabotaazi ja diversioonidega linna kukutada seestpoolt. Tänapäeval nimetatakse viiendaks kolonniks ühe riigi territooriumil… Continue Reading →

Taktikaline salvevahetus

Iga laskur on kogenud seda tunnet, kui keset tulistamist tekib see hetk, kus vajutad päästikule, aga pauku ei käi. Kontrollid nõutult oma relva ja avastad, et kelk/lukk on tagumisse asendisse fikseerunud. Ahah, salv sai tühjaks! Kriitilises olukorras võib see juhtuda… Continue Reading →

Mis oleks kui…

Mis oleks kui relva ostuks piisakski ainult relvaloast ja iga uue relva jaoks ei oleks vaja eraldi soetamisluba taotleda? Lähed poodi, valid meeldiva relva välja ja ostad ära! Relvakaupmehe kohustus on tuvastada sinu isik, veenduda kehtiva relvaloa olemasolus ja kanda… Continue Reading →

Pöördumine õiguskantsleri poole

Eesti Relvaomanike Liit pöördus 22.01.2024 õiguskantsleri poole, et saada õiguslikku hinnangut Politsei ja Piirivalveameti lubadegrupi praegusele menetluspraktikale relvalubade ja tulirelvade soetamislubade väljastamisel. Ühe olulise asjaoluna tõime välja selle, et Siseministeerium on 2017. aastal juba teinud ettepaneku viia Relvaseadusesse sisse relvaloataotleja… Continue Reading →

SiM vastus 15.11.23 pöördumisele

Eesti Relvaomanike Liit esitas 15.11.2023 Siseministeeriumile pöördumise seoses probleemidega relvasoetamislubade väljastamisel. Siseministeerium saatis 29.12.2023 meile oma vastuskirja. Siseministeerium väidab oma vastuses, et kõikidele pöördumises esitatud küsimustele vastamine ei ole nende pädevuses, kuid “selgitab Relvaseadusega seonduvat”, kopeerides vastusesse ümber seaduses kirjas… Continue Reading →

Pöördumine seoses soetamislubadega

Relvaomanike Liit pöördus 15.11.2023 siseministri poole seoses probleemidega relvasoetamislubade väljastamisel. Pöördumise täistekst on alla laetav failina.

Punatäppsihik püstolil

Punatäppsihikud on relvanduses kasutusel olnud juba pikka aega, kuid lühikestel käsirelvadel, nagu nt. püstolid (või ka revolvrid), on need laiemalt levima hakanud alles viimasel kümnendil. Punatäppsihikuid kasutatakse nii sportrelvadel, praktikal-laskmises kui nüüd ka isegi kandmis- ning enesekaitserelvadel. Paljud uued relvad… Continue Reading →

Suitsuta tiir

Hea relvaomanik, millal Sa viimati nö. “kuiva” tegid?Igaüks (sh. allakirjutanu) ei viitsi niisama tühja päästikut klõpsutada… kuigi vaja oleks. Laskeoskus ei ole kaasasündinud oskus ning öeldakse, et üks liigutus kinnistub lihasmällu siis, kui seda umbes 20 tuhat korda korrata. Ja… Continue Reading →

Kui palju laskemoona…

Relvaomanik küsib – kui palju laskemoona tohib füüsiline isik hoida?Vastust sellele küsimusele peaks peast teadma iga relvaeksami sooritanu ning see on kirjas Relvaseadus §46 lg (5). 2023 aasta kevade seisuga on need kogused järgmised: Kuni viimase ajani ei olnud aga… Continue Reading →

4. kokkutulek “Vaiksed jõulud”

Eesti Relvaomanike Liidu aastalõpuüritus toimus 18. detsembril 2022 Kaitseliidu Männiku tiiru saunamajas. Nagu ürituse nimes vihjatud, oli seekordse töötoa teemaks summutid. Rääkisime nende ajaloost, tööpõhimõttest, praktilisest kasutusest ja seadusandlusest. Seejärel proovisime tiiru 50 m taktikaalal praktikas erinevaid summutiga relvi ning… Continue Reading →

« Vanemad postitused

© 2024 Eesti Relvaomanike Liit

Üles ↑