Si vis pacem, para bellum

Kategooria Liidu tegevus

SiM soovib märkimisväärselt tõsta riigilõive

Eesti Relvaomanike Liit sai 6.03.2024 Siseministeeriumilt tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Riigilõivuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu nr. 1-6/2920-1 Eelnõu järgi tõuseksid märkimisväärselt kõikide relvalubadega seotud toimingute riigilõivud. Uue määra järgi maksaks relvaloa või relvasoetamisloa taotluse läbivaatamine… Continue Reading →

Ajaloolised relvad – oht või iluasi?

13.03.2024 Pealtnägija tõi avalikkuse ette ajalooliste relvade ja nende tänapäevaste koopiate teema. Teatavasti sätestab Relvaseadus § 2 lg 1 p 2: “Käesolevat seadust ei kohaldata… enne 1870. aastat valmistatud tulirelvale ja selle koopiale tingimusel, et nendest ei saa tulistada käesoleva seaduse… Continue Reading →

Õiguskantsleri vastus 22.01.2024 pöördumisele

Eesti Relvaomanike Liit pöördus 22.01.2024 õiguskantsleri poole et saada õiguslikku hinnangut Politsei ja Piirivalveameti lubadegrupi praegusele menetluspraktikale relvalubade ja tulirelvade soetamislubade väljastamisel. Õiguskantsler saatis 22.02.2024 meile oma vastuskirja. Vastuse täistekst on alla laetav failina.

Viies kolonn – müüt või reaalne oht?

Mõiste “viies kolonn” tuli käibele 1936. aastal Hispaania kodusõjast, kus Madridi poole liikus neli Franko vägede kolonni, aga neile lisaks tegutses linnas nö. viies kolon, mis aitas sabotaazi ja diversioonidega linna kukutada seestpoolt. Tänapäeval nimetatakse viiendaks kolonniks ühe riigi territooriumil… Continue Reading →

Mis oleks kui…

Mis oleks kui relva ostuks piisakski ainult relvaloast ja iga uue relva jaoks ei oleks vaja eraldi soetamisluba taotleda? Lähed poodi, valid meeldiva relva välja ja ostad ära! Relvakaupmehe kohustus on tuvastada sinu isik, veenduda kehtiva relvaloa olemasolus ja kanda… Continue Reading →

Pöördumine õiguskantsleri poole

Eesti Relvaomanike Liit pöördus 22.01.2024 õiguskantsleri poole, et saada õiguslikku hinnangut Politsei ja Piirivalveameti lubadegrupi praegusele menetluspraktikale relvalubade ja tulirelvade soetamislubade väljastamisel. Ühe olulise asjaoluna tõime välja selle, et Siseministeerium on 2017. aastal juba teinud ettepaneku viia Relvaseadusesse sisse relvaloataotleja… Continue Reading →

SiM vastus 15.11.23 pöördumisele

Eesti Relvaomanike Liit esitas 15.11.2023 Siseministeeriumile pöördumise seoses probleemidega relvasoetamislubade väljastamisel. Siseministeerium saatis 29.12.2023 meile oma vastuskirja. Siseministeerium väidab oma vastuses, et kõikidele pöördumises esitatud küsimustele vastamine ei ole nende pädevuses, kuid “selgitab Relvaseadusega seonduvat”, kopeerides vastusesse ümber seaduses kirjas… Continue Reading →

Pöördumine seoses soetamislubadega

Relvaomanike Liit pöördus 15.11.2023 siseministri poole seoses probleemidega relvasoetamislubade väljastamisel. Pöördumise täistekst on alla laetav failina.

4. kokkutulek “Vaiksed jõulud”

Eesti Relvaomanike Liidu aastalõpuüritus toimus 18. detsembril 2022 Kaitseliidu Männiku tiiru saunamajas. Nagu ürituse nimes vihjatud, oli seekordse töötoa teemaks summutid. Rääkisime nende ajaloost, tööpõhimõttest, praktilisest kasutusest ja seadusandlusest. Seejärel proovisime tiiru 50 m taktikaalal praktikas erinevaid summutiga relvi ning… Continue Reading →

Relvaomanike Liit käis relvateemalisel arutelul Siseministeeriumis

Relvaomanike ja relvavaldkonnaga seotud organisatsioonide esindajad kohtusid 13.09.2022 Siseministeeriumi ning Politsei- ja Piirivalveameti esindajatega, et arutada relvaseaduse muudatust, millega tunnistatakse kehtetuks kolmandate riikide kodanikele välja antud relvaload. Sisejulgeoleku asekantsler Veiko Kommusaar selgitas kohtumisel, et kui seadus soovitud kujul jõustub, tunnistatakse… Continue Reading →

Uus koalitsioon keelab Vene ja Valgevene kodanikel relvade omamise.

ERR 15.07.2022Reformierakonna, Isamaa ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna koalitsioonilepingus lubatakse keelata Vene ja Valgevene kodanikel relvade omamine. Tulevase siseministri Lauri Läänemetsa sõnul võtab otsuse elluviimine mitu kuud aega ning kaaluma peaks ka teiste Eesti suhtes ebasõbralike riikide kodanike relvalubade tühistamist. Eesti Relvaomanike… Continue Reading →

3. kokkutulek 2022

Eesti Relvaomanike Liit pidas 4. juunil 2022 Põlvamaal, Kanepi Laskekeskuses oma kolmanda kokkutuleku, millest seekord võttis osa veerandsada liiget. Üritusel sai kätt harjutada lasketiirus ning osaleda mitmetes teoreetilistes ja praktilistes töötubades. Lisaks arutati Liidu eesmärke ja tulevikuplaane. Kanepi Laskekeskuse näol… Continue Reading →

« Vanemad postitused

© 2024 Eesti Relvaomanike Liit

Üles ↑