Eesti Relvaomanike Liit pöördus 22.01.2024 õiguskantsleri poole et saada õiguslikku hinnangut Politsei ja Piirivalveameti lubadegrupi praegusele menetluspraktikale relvalubade ja tulirelvade soetamislubade väljastamisel.

Õiguskantsler saatis 22.02.2024 meile oma vastuskirja. Vastuse täistekst on alla laetav failina.