Eesti Relvaomanike Liit sai 6.03.2024 Siseministeeriumilt tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Riigilõivuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu nr. 1-6/2920-1

Eelnõu järgi tõuseksid märkimisväärselt kõikide relvalubadega seotud toimingute riigilõivud. Uue määra järgi maksaks relvaloa või relvasoetamisloa taotluse läbivaatamine 100 € (praegu 30 €). Relvaeksami vastuvõtmise tasu tõuseks 30 € pealt 90 € peale ja kui sooritatakse üksnes teooriaeksam või relva käsitsemise katse, siis tõuseks riigilõiv 15 € pealt 75 € peale.

Relvaluba kehtib kuni 5 aastat. Kui relvaomanik soovib seejärel relvaloa kehtivust pikendada, tuleks eelnõu järgi maksta riigilõivu praeguse 15 € asemel 75 €.

Kui pikendatakse sellise relvaloa kehtivust, millel on märgitud relva otstarbena üksnes turvalisuse tagamine (enese ja vara kaitse), peaks relvaomanik teist samapalju tasuma veel relva käsitsemise katse sooritamise eest ehk kokku 150€ (varem kokku 30€). Vahe on viiekordne!

Seletuskiri märgib, et riigilõivumäärad on püsinud samal tasemel 2015. aastast. Eesti Relvaomanike Liit nõustub, et riigilõivumäärasid võiks kaasajastada, kuid ei ole nõus pakutud tõusu määraga. Riigilõivude tõus peaks jääma samasse suurusjärku, kui tarbijahinnaindeksi tõus samal ajaperioodil ehk 48,8 %.
See tähendaks relvaloa läbivaatamise riigilõivu tõusu 30 € pealt 45 € peale ja relvaloa pikendamise või näiteks laskekatse tasu 15 € pealt 22 € peale.

Eesti Relvaomanike Liidu arvamus on saadetud Siseministeeriumile 27.03.2024.
Arvamuse täistekst on alla laetav failina.