Eesti Relvaomanike Liit

Si vis pacem, para bellum

Pöördumine seoses soetamislubadega

Relvaomanike Liit pöördus 15.11.2023 siseministri poole seoses probleemidega relvasoetamislubade väljastamisel. Pöördumise täistekst on alla laetav failina.

Punatäppsihik püstolil

Punatäppsihikud on relvanduses kasutusel olnud juba pikka aega, kuid lühikestel käsirelvadel, nagu nt. püstolid (või ka revolvrid), on need laiemalt levima hakanud alles viimasel kümnendil. Punatäppsihikuid kasutatakse nii sportrelvadel, praktikal-laskmises kui nüüd ka isegi kandmis- ning enesekaitserelvadel. Paljud uued relvad… Continue Reading →

Suitsuta tiir

Hea relvaomanik, millal Sa viimati nö. “kuiva” tegid?Igaüks (sh. allakirjutanu) ei viitsi niisama tühja päästikut klõpsutada… kuigi vaja oleks. Laskeoskus ei ole kaasasündinud oskus ning öeldakse, et üks liigutus kinnistub lihasmällu siis, kui seda umbes 20 tuhat korda korrata. Ja… Continue Reading →

Kui palju laskemoona…

Relvaomanik küsib – kui palju laskemoona tohib füüsiline isik hoida?Vastust sellele küsimusele peaks peast teadma iga relvaeksami sooritanu ning see on kirjas Relvaseadus §46 lg (5). 2023 aasta kevade seisuga on need kogused järgmised: Kuni viimase ajani ei olnud aga… Continue Reading →

4. kokkutulek “Vaiksed jõulud”

Eesti Relvaomanike Liidu aastalõpuüritus toimus 18. detsembril 2022 Kaitseliidu Männiku tiiru saunamajas. Nagu ürituse nimes vihjatud, oli seekordse töötoa teemaks summutid. Rääkisime nende ajaloost, tööpõhimõttest, praktilisest kasutusest ja seadusandlusest. Seejärel proovisime tiiru 50 m taktikaalal praktikas erinevaid summutiga relvi ning… Continue Reading →

MOA vs mrad

Relvandusest rääkides ei saa mööda minna kahest mõõtühikust – MOA ja milliradiaan ehk mrad. Tegu on nurgaühikutega, mida kasutatakse sihikute seadistamisel ja tabamistäpsuse hindamisel. MOA on lühend ingl. k. terminitest Minute of Arc / Minute of Angle ehk maakeeles lihtsalt… Continue Reading →

Sissejuhatus ballistikasse

Ballistika on klassikalise mehaanika haru, mis käsitleb visatud või lastud esemete lennujoont aegruumis. Relvanduse kontekstis huvitab meid enamasti väljatulistatud kuuli trajektoor relvarauast sihtmärgini ehk välisballistika. Relvarauast väljuv kuul ei jää kunagi sirgjooneliselt lendama, vaid hakkab koheselt erinevate tegurite (gravitatsioon, õhutakistus,… Continue Reading →

Relvaomanike Liit käis relvateemalisel arutelul Siseministeeriumis

Relvaomanike ja relvavaldkonnaga seotud organisatsioonide esindajad kohtusid 13.09.2022 Siseministeeriumi ning Politsei- ja Piirivalveameti esindajatega, et arutada relvaseaduse muudatust, millega tunnistatakse kehtetuks kolmandate riikide kodanikele välja antud relvaload. Sisejulgeoleku asekantsler Veiko Kommusaar selgitas kohtumisel, et kui seadus soovitud kujul jõustub, tunnistatakse… Continue Reading →

Uus koalitsioon keelab Vene ja Valgevene kodanikel relvade omamise.

ERR 15.07.2022Reformierakonna, Isamaa ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna koalitsioonilepingus lubatakse keelata Vene ja Valgevene kodanikel relvade omamine. Tulevase siseministri Lauri Läänemetsa sõnul võtab otsuse elluviimine mitu kuud aega ning kaaluma peaks ka teiste Eesti suhtes ebasõbralike riikide kodanike relvalubade tühistamist. Eesti Relvaomanike… Continue Reading →

3. kokkutulek 2022

Eesti Relvaomanike Liit pidas 4. juunil 2022 Põlvamaal, Kanepi Laskekeskuses oma kolmanda kokkutuleku, millest seekord võttis osa veerandsada liiget. Üritusel sai kätt harjutada lasketiirus ning osaleda mitmetes teoreetilistes ja praktilistes töötubades. Lisaks arutati Liidu eesmärke ja tulevikuplaane. Kanepi Laskekeskuse näol… Continue Reading →

Relvaomanike Liit käis Riigikogu õiguskomisjonis

Eesti Relvaomanike Liit käis 9.05.2022 Riigikogu õiguskomisjonis, kus arutati Relvaseaduse muutmise eelnõud 557 SE (EKRE) ja 558 SE (Isamaa). Põhipunktid olid vaenulike riikide kodanike relvalubade peatamine, relvaeksami sooritamine ainult eesti keeles ning tsiviilisikutele lubatud padrunikoguste suurendamine. Lisaks õiguskomisjoni liikmetele võtsid… Continue Reading →

Sihikuliini kõrgus

Näide reaalelust – laskur paigaldas oma püstolile lasersihiku ja nüüd tekkis küsimus, kuidas seda paika seadistada. Selleks tuleb kõigepealt mõista, kuidas mõjutab tabamispunkti sihikuliini kõrgus. Lühikese käsirelva (püstol või revolver) kontekstis ei ole lihtsuse huvides mõtet mängu tuua ballistikat ehk… Continue Reading →

« Vanemad postitused

© 2023 Eesti Relvaomanike Liit

Üles ↑