Eesti Relvaomanike Liit

Si vis pacem, para bellum

Page 2 of 4

Kui palju laskemoona…

Relvaomanik küsib – kui palju laskemoona tohib füüsiline isik hoida?Vastust sellele küsimusele peaks peast teadma iga relvaeksami sooritanu ning see on kirjas Relvaseadus §46 lg (5). 2023 aasta kevade seisuga on need kogused järgmised: Kuni viimase ajani ei olnud aga… Continue Reading →

4. kokkutulek “Vaiksed jõulud”

Eesti Relvaomanike Liidu aastalõpuüritus toimus 18. detsembril 2022 Kaitseliidu Männiku tiiru saunamajas. Nagu ürituse nimes vihjatud, oli seekordse töötoa teemaks summutid. Rääkisime nende ajaloost, tööpõhimõttest, praktilisest kasutusest ja seadusandlusest. Seejärel proovisime tiiru 50 m taktikaalal praktikas erinevaid summutiga relvi ning… Continue Reading →

MOA vs mrad

Relvandusest rääkides ei saa mööda minna kahest mõõtühikust – MOA ja milliradiaan ehk mrad. Tegu on nurgaühikutega, mida kasutatakse sihikute seadistamisel ja tabamistäpsuse hindamisel. MOA on lühend ingl. k. terminitest Minute of Arc / Minute of Angle ehk maakeeles lihtsalt… Continue Reading →

Sissejuhatus ballistikasse

Ballistika on klassikalise mehaanika haru, mis käsitleb visatud või lastud esemete lennujoont aegruumis. Relvanduse kontekstis huvitab meid enamasti väljatulistatud kuuli trajektoor relvarauast sihtmärgini ehk välisballistika. Relvarauast väljuv kuul ei jää kunagi sirgjooneliselt lendama, vaid hakkab koheselt erinevate tegurite (gravitatsioon, õhutakistus,… Continue Reading →

Relvaomanike Liit käis relvateemalisel arutelul Siseministeeriumis

Relvaomanike ja relvavaldkonnaga seotud organisatsioonide esindajad kohtusid 13.09.2022 Siseministeeriumi ning Politsei- ja Piirivalveameti esindajatega, et arutada relvaseaduse muudatust, millega tunnistatakse kehtetuks kolmandate riikide kodanikele välja antud relvaload. Sisejulgeoleku asekantsler Veiko Kommusaar selgitas kohtumisel, et kui seadus soovitud kujul jõustub, tunnistatakse… Continue Reading →

Uus koalitsioon keelab Vene ja Valgevene kodanikel relvade omamise.

ERR 15.07.2022Reformierakonna, Isamaa ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna koalitsioonilepingus lubatakse keelata Vene ja Valgevene kodanikel relvade omamine. Tulevase siseministri Lauri Läänemetsa sõnul võtab otsuse elluviimine mitu kuud aega ning kaaluma peaks ka teiste Eesti suhtes ebasõbralike riikide kodanike relvalubade tühistamist. Eesti Relvaomanike… Continue Reading →

3. kokkutulek 2022

Eesti Relvaomanike Liit pidas 4. juunil 2022 Põlvamaal, Kanepi Laskekeskuses oma kolmanda kokkutuleku, millest seekord võttis osa veerandsada liiget. Üritusel sai kätt harjutada lasketiirus ning osaleda mitmetes teoreetilistes ja praktilistes töötubades. Lisaks arutati Liidu eesmärke ja tulevikuplaane. Kanepi Laskekeskuse näol… Continue Reading →

Relvaomanike Liit käis Riigikogu õiguskomisjonis

Eesti Relvaomanike Liit käis 9.05.2022 Riigikogu õiguskomisjonis, kus arutati Relvaseaduse muutmise eelnõud 557 SE (EKRE) ja 558 SE (Isamaa). Põhipunktid olid vaenulike riikide kodanike relvalubade peatamine, relvaeksami sooritamine ainult eesti keeles ning tsiviilisikutele lubatud padrunikoguste suurendamine. Lisaks õiguskomisjoni liikmetele võtsid… Continue Reading →

Sihikuliini kõrgus

Näide reaalelust – laskur paigaldas oma püstolile lasersihiku ja nüüd tekkis küsimus, kuidas seda paika seadistada. Selleks tuleb kõigepealt mõista, kuidas mõjutab tabamispunkti sihikuliini kõrgus. Lühikese käsirelva (püstol või revolver) kontekstis ei ole lihtsuse huvides mõtet mängu tuua ballistikat ehk… Continue Reading →

Relvaomanike Liit pöördub Riigikogu õiguskomisjoni ja riigikaitsekomisjoni.

Eesti Relvaomanike Liit pöördus 20.03.2022 Riigikogu õiguskomisjoni ja riigikaitsekomisjoni poole ettepanekuga algatada Relvaseaduse muudatus. Ettepaneku täistekst allpool 21.03 õhtupoolikul oli EKRE fraktsioon koostanud põhimõtteliselt samas sõnastuses eelnõu 557 SE ning Isamaa fraktsioon koostanud eelnõu 558 SE Relvaseaduse muutmiseks.

SiM vastus 07.03.22 ettepanekule

Eesti Relvaomanike Liit esitas 07.03.2022 Siseministeeriumile ettepaneku Relvaseaduse muutmiseks seoses Vene Föderatsiooni sissetungiga Ukrainasse ning pineva sisepoliitilise olukorraga. Siseministeerium saatis 21.03.2022 meile oma vastuskirja. Vastusest nähtub, et Siseministeerium ei näe ohtu neis Venemaa Föderatsiooni kodanikes, kes omavad Eesti relvaluba ja… Continue Reading →

Ettepanekud Relvaseaduse muutmiseks

Eesti Relvaomanike Liit tegi Siseministeeriumile ettepaneku Relvaseaduse muutmiseks seoses Vene Föderatsiooni sissetungiga Ukrainasse ning pineva sisepoliitilise olukorraga.

« Vanemad postitused Uuemad postitused »

© 2024 Eesti Relvaomanike Liit

Üles ↑