Eesti Relvaomanike Liidu aastalõpuüritus toimus 18. detsembril 2022 Kaitseliidu Männiku tiiru saunamajas. Nagu ürituse nimes vihjatud, oli seekordse töötoa teemaks summutid. Rääkisime nende ajaloost, tööpõhimõttest, praktilisest kasutusest ja seadusandlusest. Seejärel proovisime tiiru 50 m taktikaalal praktikas erinevaid summutiga relvi ning võrdlesime, kui vaikseks on võimalik eri kaliibreid summutada.

Samal ajal oli kuumaks köetud kamin, jõime glögi ning näksisime piparkooke.

Tegime kokkuvõtte möödunud aasta tegevusest ning arutasime päevaprobleeme. Viimasel ajal on relvaomanikes tekitanud palju ärevust PPA karmistunud põhjendamiskohustus relvasoetuslubade taotlemisel ning menetlusprotsessi läbipaistmatus. Relvaomanike Liit võtab oma südameasjaks selgitada välja, miks piiratakse kõikvõimalike ettekäänetega seaduskuulekate kodanike õigust vabale eneseteostusele, sh. soov tegeleda laskmisharrastusega ning soetada selleks isiklikke tulirelvi.