Mida tähendab meie veebilehel olev moto “Si vis pacem, para bellum”?

Tegu on ladinakeelse fraasiga, mis tähendab otsetõlkes “kui soovid rahu, siis valmistu sõjaks”.
See omakorda on mugandus Rooma kirjutaja Publius Flavius Vegetius Renatuse 1600 aasta tagusest traktaadist De Re Militari, milles leidus avaldus: “Igitur qui desiderat pacem, praeparet bellum” – “Laske sellel, kes ihaldab rahu, valmistuda sõjaks.”

Roomlased kasutasid eneseväljenduseks vähem sõnu, mistõttu tänapäeval võib see kõlada veidi järsult. Moto tähendust võib aga lahti seletada kui “rahu läbi tugevuse” ning see kehtib nii riigi kui ühiskonna tasemel:

  • Riik, mis soovib elada rahus, peab olema võimeline vajadusel ennast kaitsma.
  • Mida tugevam on ühiskond, seda väiksem on tõenäosus, et seda üritatakse rünnata.

Relva soetamine on seaduskuuleka ja lojaalse kodaniku panus rahu tagamiseks. Sellega kaasneb vastutus ja kohustus oma lähedaste ning kogu ühiskonna turvalisuse ees tervikuna. Peale selle on rahva käes olevad relvad ka oluline osa riigikaitselisest heidutusest.

Reljeef Madridi armee kultuurikeskuse sissepääsu kohal.

Kas Sa teadsid, et sõna “parabellum” on relvandusega veel mitmel viisil seotud?

  • Parabellum P08 on poolautomaatne püstol, mida toodeti 1898-1948;
  • 9x19mm Parabellum on ka levinud käsirelva padrunitüüp.