Relvateemast rääkides on oluline tunda mõisteid ja terminoloogiat. Tihtipeale ei tehta rahvasuus vahet püstolil ja revolvril, kuulil ja padrunil, täis- ja poolautomaadil ning teistel mõistetel. Alljärgnev lühike sõnastik on lühike sissejuhatus relvamaailma terminitesse.

Tulirelv – seade, millega saab püssirohugaaside tekitatud rõhu mõjul suunatult välja tulistada lendkeha.

Käsitulirelv – üksikisiku poolt kantav ja käest kasutatav kerge tulirelv. Tihti mõeldakse käsirelvast rääkides ainult püstolit ja revolvrit, kuid terminoloogiliselt on ka püssid (vintpüss, karabiin, sileraudne…) käsitulirelvad.

Püstol – lühike käsitulirelv, mille padrunid paiknevad käepidemes olevas vahetatavas salves. Tänapäevased püstolid on reeglina poolautomaatsed, st. laevad iga lasu järel uue padruni salvest rauda.
Salve mahub olenevalt püstolist tavaliselt 6…20 padrunit.
Püstoli efektiivne sihikuline laskekaugus on ulatub 25…50 meetrini.

Revolver – lühike käsitulirelv, mille padrunid paiknevad pöörlevas trummelsalves. Trummel mahutab enamasti 5…6 padrunit. Iga vinnastamisega pööratakse trumlit ühe padruni võrra edasi.
Revolvri efektiivne sihikuline laskekaugus on sama, mis püstolil.

Püss – pikem (ReS järgi üle 600mm) käsitulirelv, mis on mõeldud õlast tulistamiseks. Püss võib olla nii käsitsi kui (pool)automaatselt ümberlaetav.

Vintpüss – püss, mille rauas on vintsooned, mis panevad kuuli ümber oma telje pöörlema. Pöörlemine suurendab kuuli stabiilsust, täpsust ja lennukaugust. Vintpüssi laskekaugus ulatub sadadesse meetritesse kuni isegi mõne kilomeetrini.

Karabiin – lühema rauaga kerge vintpüss.

Sileraudne – püss, mille rauaõõs on sile. Sileraudsest püssist tulistatakse haavleid, jämedaid haavleid (kartetš-i) või kuuli.
Sileraudse püssi efektiivne laskekaugus on 30…50 meetrit.

Poolautomaat – relv, mis laeb pärast lasku ennast ise ümber, kuid järgmise lasu sooritamiseks tuleb uuesti päästikule vajutada.

Täisautomaat (automaatrelv, kuulipilduja…) – relv, mis võimaldab ühe päästikuvajutusega lasta valangu. Loe ka lähemalt: Mis on ründerelv (ingl. assault rifle).

Padrun – tänapäevases relvas kasutatav laskemoon. Padrun koosneb padrunikestast ehk hülsist, sütikust, kestas olevast laengust (püssirohi) ning kuulist. Kuuli asemel võivad olla ka haavlid.

Padrunisalv (rahvakeeles ka “magasin” või “padrunipide”) – tulirelva osaks olev või vahetatav seade, mis on ette nähtud padrunite mahutamiseks ning nende laadimiseks padrunipessa.

Piiratud käibega padrunisalv – püstoli padrunisalv, mis mahutab rohkem kui 20 padrunit või poolautomaatse vintpüssi padrunisalv, mis mahutab rohkem kui 10 padrunit.

artikkel on täiendamisel