Eesti Relvaomanike Liit esindab relvaomanike huve ja õigusi ning arendab relvakultuuri ja teadlikkust relvateemadel. Kui tunned, et need eesmärgid on ka sulle südamelähedased, siis tule toetajaliikmeks!

Toetajaliige:

  • on Liidu poolt esindatud ning saab igakülgset infot Liidu tegevuse kohta;
  • saab osa võtta Liidu poolt korraldatud koolitustest, õppepäevadest, treeningutest;
  • saab soodustusi Liidu partnerite juures (kaupmehed, lasketiirud ja -klubid…);
  • saab osa võtta Liidu üritustest, suhelda ja vahetada kogemusi mõttekaaslastega;
  • saab osaleda Liidu koosolekutel;
  • toetab Liitu rahaliselt vähemalt aastamaksu ulatuses. Liikmemaks on aastas 12€.

Liitumiseks lae alla, täida ja digiallkirjasta avaldus ning saada meie e-posti aadressil.
Liikmekandidaatide vastuvõtmise üle otsustab Liidu juhatus kahe nädala jooksul.


Kui soovid Liidu tegevustesse rohkem panustada ja saada tegevliikmeks, siis saada meile lühike enesetutvustus ja motivatsioonikiri, millise valdkonnaga sooviksid Liidu raames tegeleda ja millisena näed oma rolli tegevliikmena. Peale seda võtame ühendust ning lepime juba kokku konkreetse töövestluse.

Tegevliikmelt ootame:

  • Pädevust relvade, relvakultuuri ja relvaalase seadusandluse teemadel;
  • Laitmatut tausta, seaduskuulekust ning korrektsust asjaajamisel;
  • Aktiivset osalemist Liidu töös vähemalt 20 tunni ulatuses aastas;

Tegevliige saab lisaks toetajaliikme eelistele hääletada Liidu üldkoosolekul ning saada valitud Liidu juhatusse.