Relvaomanike ja relvavaldkonnaga seotud organisatsioonide esindajad kohtusid 13.09.2022 Siseministeeriumi ning Politsei- ja Piirivalveameti esindajatega, et arutada relvaseaduse muudatust, millega tunnistatakse kehtetuks kolmandate riikide kodanikele välja antud relvaload.

Sisejulgeoleku asekantsler Veiko Kommusaar selgitas kohtumisel, et kui seadus soovitud kujul jõustub, tunnistatakse ligikaudu 1300 isiku relvaload kehtetuks. Nende seas on Venemaa Föderatsiooni kodanikke 638, Valgevene kodanikke 8, määratlemata kodakondsusega isikuid 596 ja muude riikide kodanikke 46 inimest. Kõigile hõlmatud isikutele kuulub kokku 3077 tulirelva või selle olulist osa.

„Relvaseaduse muudatuse eesmärk on vältida relvaloaga inimese panemist olukorda, kus tal võib tekkida oma kodakondsusejärgse riigi ees lojaalsuskohustus, mis on Eesti riigi huvidele vastupidine. Seaduse muudatuse jõustumisel eelistame kindlasti seda, et relva omanik ise relva võõrandab. Peale relvaloa kehtetuks tunnistamist on relva omanikul kohustus relv politseile üle anda ja kolme kuu jooksul see võõrandada. Kui seda ei tehta, on politseil kohustus see sundvõõrandada,“ selgitas Kommusaar.

Valitsusse peaks relvaseaduse muudatusettepanekud jõudma lähinädalatel.

Relvaomanike esindajatena osalesid koosolekul: Eesti Relvaomanike Liit, Eesti Jahimeeste Selts, Eesti Laskurliit, Eesti Praktikal Laskmise Ühing, IDPA Eesti Ühendus, Eesti Turvaettevõtete Liit, Eesti Reservohvitseride Kogu (EROK), Saaremaa Sõjavara Muuseum, Spordi täpsusrelvad OÜ, Waldu FT OÜ, T.O Engineering OÜ, Jaanikese Jahinduse OÜ, ARS OÜ, Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon, Elva Laskespordiklubi ja Tehvandi Laskespordiklubi.