Eesti Relvaomanike Liit esitas 07.03.2022 Siseministeeriumile ettepaneku Relvaseaduse muutmiseks seoses Vene Föderatsiooni sissetungiga Ukrainasse ning pineva sisepoliitilise olukorraga.

Siseministeerium saatis 21.03.2022 meile oma vastuskirja.

Vastusest nähtub, et Siseministeerium ei näe ohtu neis Venemaa Föderatsiooni kodanikes, kes omavad Eesti relvaluba ja tulirelvi, küll aga näeb ohtu Eesti Vabariigi kodanikes, kes sooviksid enda turvalisuse ja riigi julgeoleku tagamiseks hoida kodus rohkem kui 200 padrunit.

Lisaks juhime tähelepanu, et meie ettepaneku punkt 3-e on valesti tõlgendatud. Tegime ettepaneku suurendada Eesti kodanikest füüsilistele isikutele turvalisuse tagamiseks lubatud laskemoonakogust 1000 padrunini kõigi turvalisuse tagamise otstarbega tulirelvade kohta kokku. (Kehtiv RelvS lubab hoida 200.)

Siseministeerium vastab aga, et nemad ei pea põhjendatuks lubada laskemoonakogust 1000 padrunit iga tulirelva kohta, põhjendades seda väitega, et mitme tulirelva korral läheks hoiustatav kogus julgeolekuaspektist liiga suureks ja inimestel tekiksid kodudesse laskemoonalaod.