Eesti Relvaomanike Liit käis 9.05.2022 Riigikogu õiguskomisjonis, kus arutati Relvaseaduse muutmise eelnõud 557 SE (EKRE) ja 558 SE (Isamaa).

Põhipunktid olid vaenulike riikide kodanike relvalubade peatamine, relvaeksami sooritamine ainult eesti keeles ning tsiviilisikutele lubatud padrunikoguste suurendamine.

Lisaks õiguskomisjoni liikmetele võtsid istungist osa siseminister Kristian Jaani, asekantsler Veiko Kommussaar ja PPA esindaja Riita Proosa, kes tutvustasid oma seisukohti ja seni rakendatud meetmeid.

Huvirühmade liikmetena olid peale Eesti Relvaomanike Liidu esindajate kohal veel Eesti Praktikal-laskmise ühingu juhatuse liige Armin Meesit ja Eesti Eruohvitseride Kogu juhatuse esimees Enn Tupp. Õhkkond oli konstruktiivne ja huvigrupid said võimaluse oma ettepanekuid ja argumente tutvustada.

Õiguskomisjon otsustas saata mõlemad eelnõud nö. suurde saali esimesele lugemisele ning võtta arvesse ka meie ettepanekuid.

Lisaks on Siseministeerium tulnud välja omapoolsete Relvaseaduse muudatusettepanekutega ning oodata on, et kolmest eelnõust sulandub lõpuks kokku üks.