Eesti Relvaomanike Liit pidas 4. juunil 2022 Põlvamaal, Kanepi Laskekeskuses oma kolmanda kokkutuleku, millest seekord võttis osa veerandsada liiget. Üritusel sai kätt harjutada lasketiirus ning osaleda mitmetes teoreetilistes ja praktilistes töötubades. Lisaks arutati Liidu eesmärke ja tulevikuplaane.

Kanepi Laskekeskuse näol on tegu unikaalse ja ühe moodsama lasketiiruga terves Baltikumis. Tavaliste papist märklehtede asemel on suur 5m laiune ekraan, kuhu saab projitseerida nii erinevaid seisvaid märke kui reaalset filmi koos liikuvate ja interaktiivsete sihtmärkidega. Lasta saab reaalsete tulirelvadega ja tabamusi loevad ekraani taga olevad elektroonilised andurid. Noored saavad harjutamiseks ja treenimiseks kasutada ka õhkrelvi. Kogu tegevus tiirus toimub pädevate instruktorite jälgimisel ja juhendamisel ning tulemuste üle peab arvet arvuti.

Külalislektorina esines kokkutulekul õigusteadlane Rene Värk, kes pidas mitmetunnise ettekande teemal “Relvaomanik kriisiolukorras – tsivilist või kombatant”. Muuhulgas arutleti, millised õigused ja võimalused on relvaomanikul reaalses sõja- või konfliktiolukorras, mis on vahe tsiviilisikul ja kombatandil ehk sõjategevusest osa võtval isikul ning millal võib tsivilist muutuda ise vaenulikuks sihtmärgiks.

Praktilises osas räägiti põhjalikult nii sihtimisest kui kasutatavatest sihikutest ning osalejaid said oma silmaga tutvuda erinevate elektrooniliste käsirelvade sihtimissüsteemidega, nagu näiteks punatäpp-, holograafiline ja lasersihik.

Päeva lõpus arutati Liidu edasisi eesmärke ja tulevikuplaane. “Eestis on /paljude Euroopa riikidega võrreldes/ tegelikult üsna mõistlik relvaseadus ning valdav osa relvaomanikest on distsiplineeritud ja vastutustundlikud”, kommenteeris Eesti Relvaomanike Liidu juhatuse liige Vootele Voit. “Liidu üks olulisi eesmärke on arendada meie relvakultuuri ja hoida kehtivat relvaseadust sellisena, et seaduskuulekad kodanikud saaksid ka tulevikus omada ja kanda tulirelvi ning tegeleda laskeharrastuse, spordi ja jahipidamisega.”

Eesti Relvaomanike Liit asutati 7. aprillil 2021. Liidu eesmärkideks on:
* Liikmete ja nende huvide esindamine seadusandliku ning täidesaatva võimu juures ning ettepanekute tegemise, tagasiside andmise ja osalemisega seadusloome protsessis.
* Vastutustundlikkusel, oskustel ja teadmistel tugineva relvakultuuri arendamine;
* Avalikkuse teadlikkuse tõstmine relvi, laskeharrastust, relvaohutust, turvalisust ja enesekaitset puudutavates küsimustes;
* Eesti riigikaitse ja põhiseadusliku korra tagamisese toetamine;

Ligi pooleteistaastase tegutsemisaja jooksul on Eesti Relvaomanike Liit korraldanud oma liikmetele rida kokkutulekuid ja seminar-õppepäevi ning esitanud Siseministeeriumile ja Riigikogu Õiguskomisjonile omapoolseid ettepanekuid Relvaseaduse muudatusteks.