Öeldakse, et ega püss ise pauku ei tee – ikka inimene on see, kes päästikule vajutab. Oluline on teadvustada, et relva kasutamise ja sellele järgnevate tagajärgede eest vastutab ikka relva omanik.

Ohutustehnikast võib rääkida pikalt, aga on neli olulist reeglit, mida tuleb alati silmas pidada:

 1. Käsitse relva alati nii, nagu see oleks laetud ja veendu alati isiklikult relva olekus. Ajaloost on teada, et hulk traagilisi õnnetusi on juhtunud just “laadimata” relvaga.
 2. Ära kunagi suuna relva kellelegi või millelegi, mida sa ei soovi tabada.
  Ka laadimata ehk n.ö. “tühja” relva ei suunata mitte kunagi teise inimese ega ka mitte enda kehaosade poole. Eelnev kehtib ka mängurelvade, õpperelvade, stardipüstolite, mulaažide jt. relvataoliste esemete kohta.
 3. Sõrm liigub päästikule ainult siis kui relv on suunatud sihtmärgile ja sul on kindel otsus sooritada lask. Muul ajal tuleb sõrme hoida alati päästikukaitsest väljaspool – relvaraamil või -küljel.
  Kui sõrme hoida päästikukaitse sees, piisab vaid kergest müksust või tasakaalukaotusest, et inimene instinktiivselt pigistaks sõrmed kokku ja toimuks juhulask.
 4. Kontrolli enne lasku alati seda, mis jääb sihtmärgi taha.
  Kuuli tappev lennukaugus ulatub kilomeetritesse, seega tuleb enne lasku alati veenduda, et sihtmärgi taha jääv ala on ohutu ning tagab kuuli efektiivse peatamise.
Tulirelva ohutusreeglid

Illustratsiooni originaal: Vitaly Pedchenko https://www.rem870.com Слава Україні!
Eestikeelne tõlge: Eesti Relvaomanike Liit

Täiendav ohutustehnika tulirelvade käsitsemisel:

 • Kasuta ainult antud relvale ettenähtud kaliibri ja võimsusega usaldusväärset laskemoona;
 • Kanna laskmisel alati kuulmiskaitseid ja kaitseprille. Summutamata lasuheli kahjustab kuulmist ning silma lennanud padrunikest või kuulist rikošettinud mantlifragment võib teha jäädavalt pimedaks;
 • Relvaraud jt. osad võivad pärast laskmist olla tulised. Hoidu põletuse eest ja kanna vajadusel laskmiskindaid;
 • Ära tulista kõvasid pindasid nagu kivi, betoon, metall… Kuul võib sealt rikošettida (ehk tagasi põrgata ja suunda muuta) ning vigastada sind ennast või kõrvalisi isikuid;
 • Ära kunagi kasuta defektset relva või laskemoona. Kui relv tõrgub, siis tuleb koheselt laskmine peatada ning välja selgitada tõrke põhjus. Näiteks kui kuul on relvarauda kinni jäänud, siis järgnev lask põhjustab relva lõhkemise ja ränga vigastuse. Katkine relv tuleb viia kompetentse relvasepa juurde;
 • Ära modifitseeri või muuda relva konstruktsiooni – see võib põhjustada iseenesliku juhulasu või kontrollimatu valangu ning halvimal juhul lõppeda relva hävinemise ja inimeste vigastamise või surmaga.
 • Ära hoia relva laetuna, kui see ei ole vajalik. Laetud relv tuleb alati kaitseriivistada;
 • Kui annad relva teisele isikule üle või paned hoiule, lae see eelnevalt tühjaks;
 • Hoia alati relva ja laskemoona üksteisest eraldatult ning luku taga;
 • Puhasta relv alati pärast laskmist. Püssirohujäägid korrodeerivad relva detaile.